Phòng thí nghiệm Sắc Ký

Giới thiệu >> Năng lực phòng kiểm nghiệm >> Phòng thí nghiệm Sắc Ký

A. Năng lực kỹ thuật

Nhân sự:
Chuyên gia cố vấn: GSTS. Chu Phạm Ngọc Sơn – TS Phạm Thị Ánh
Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
Phó phòng: CN. Đinh Thị Hà Long

Tổng số cán bộ kỹ thuật: 14 nhân sự; gồm 1 Thạc sĩ, 12 Kỹ sư – Cử Nhân Đại học, 1 Cử nhân cao đẳng thuộc các lĩnh vực: Cử nhân hóa, kỹ sư hóa, cử nhân sinh

Trang thiết bị:

 • Sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS – TSQ Quantumn Access (Thermo Fisher Scientific)
 • Sắc ký lỏng HPLC/UV – LC 20A (Shimadzu)
 • Sắc ký lỏng HPLC/UV – L2000 (Hitachi)
 • Sắc ký khí ghép khối phổ GC/MS – QP 2010 (Shimadzu)
 • Sắc ký khí GC-ECD/FID – GC 2010 (Shimadzu)
 • Sắc ký ion IC – 850 professional (Metrohm)
 • Elisa – 680
Và các dụng cụ, thiết bị phục vụ chuẩn bị mẫu như: ly tâm lạnh, ly tâm tốc độ cao, cô quay, vortet, siêu âm, ....

B. Năng lực dịch vụ

Kiểm tra chất lượng:

1.   Phân tích nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm:
 • Các loại vitamin: nhóm vitamin B, vitamin C, A, D, E, K.
 • Thành phần acid béo; các acid béo Omega 3, 6, 9; DHA; Transfat; ...
 • Chất phụ gia thực phẩm: chất bảo quản (natri benzoat, kali sorbat, acid succinic, acid propionic, ...); chất tạo ngọt (saccharin, aspartam, acesulfam K, ...); chất điều vị (glutamate natri, I+G, ...); chất tạo màu (các loại phẩm màu); chất tạo hương, ....
 • Hóa chất độc trong thực phẩm: 3-MCPD, Aflatoxin, Ochratoxin, Histamin, Benzen, ...
 • Hóa chất độc tôi ra từ bao bì: Phthalat, Biphenol A, ...
 • Hóa chất độc bị cấm: Formaldehyd, phẩm màu azo trong vải, da, ....
 • Phẩm màu công nghiệp bị cấm sử dụng trong thực phẩm: Sudan, Rhodamin B, Parared, Orange 2, ...
 • Dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ: Clo hữu cơ; Phosphor hữu cơ; họ Cúc; họ Carbamate; 2,4 D; 2,4 DB; 2,4,5 T; Trifluralin; ...
 • Dư lượng kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofurans, Fluoroquinolones, họ Penicillin, họ Tetracycline, họ Sulfamide, Malachite green, Leucomalachite green, Crystal violet, Leucocrystal violet, ...
 • Hàm lượng hormone tăng trưởng: Testosterone, Dietyl stilbestrol, Progesterone, Estradiol, ...
 • Dư lượng hóa chất kích thích tăng trọng bị cấm: Clenbuterol, Salbutamol, họ Certicoid, ...
 • Thành lập bảng thành phần dinh dưỡng của thực phẩm (Nutrition facts).

2.  Phân tích các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp:

 • Thành phần hóa học. Hàm lượng các chất chính.
 • Hàm lượng các chất phụ gia: chất bảo quản, chất ổn định, chất tạo hương, chất tạo màu.
 • Dược phẩm, dược liệu, thuốc thú ý, chất kháng sinh, kháng khuẩn.
 • Các chất hữu cơ khác.
3.  Các hợp chất thiên nhiên: tinh dầu, hương liệu, khoáng sản, ...
 • Thành phần và cấu trúc hóa học các hợp chất thiên nhiên.
 • Nhận danh và giải thích cấu trúc sản phẩm tổng hợp.
4.  Các mẫu quan trắc môi trường: nước, không khí, đất, bùn, ....
 • Các chất độc hại, dung môi hữu cơ: Benzen, Toluen, Xylen, PAH’s, PCB’s, ....
 • Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng: Clo hữu cơ; Phosphor hữu cơ; họ Cúc; họ Carbamate; 2,4 D; 2,4,5 T; ...
Đào tạo:
Phòng thí nghiệm thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu:
 • Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS - Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc bảo vệ thực vật.
 • Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) và ứng dụng trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường.
 • Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng.
 • Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS/MS) và ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường.
 • Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.
 • Phân tích chất bảo quản và phụ gia trong thực phẩm, mỹ phẩm bằng kỹ thuật sắc ký.
 • Kỹ thuật Elisa và ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.
 • Bảo trì/Hiệu chuẩn máy sắc ký khí (GC) và sắc ký lỏng (HPLC).  
Tư vấn:
 • Tư vấn cấu hình trang thiết bị các loại thiết bị sắc ký, phương tiện hóa chất phục vụ cho hoạt động kiểm nghiệm.
 • Tư vấn thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm sắc ký
        - Danh sách các chỉ tiêu được công nhận:
          + Bộ nông nghiệp
             + Vilas 

Hình ảnh hoạt động diễn ra tại phòng


Hoạt động chuẩn bị mẫu
 

Khâu chuẩn bị dung dịch
 

GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn làm việc cùng các chuyên viên
 

Toàn cảnh một trong những khu vực làm việc của phòng