Trang chủ

 

Tin tức mới nhất

TUYÊN BỐ CỦA FDA VỀ PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM ARSEN TRONG GẠO VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GẠO

Dựa trên thử nghiệm của mình, ngày 1/4/2016 FDA đề xuất mức giới hạn 100 ppb arsen trong ngũ cốc gạo trẻ sơ sinh. Mức này dựa trên đánh giá của cơ quan chức năng lớn về khoa học của FDA đã tìm cách đỉam tiếp xúc thạch tín vô cơ đối với trẻ sơ sinh. So với trọng lượng cơ thể, lượng gạo cho trẻ sơ sinh chủ yếu thông qua ngũ cốc lớn hơn của người lớn khoảng 3 lần.

Hoạt động công ty

 

Liên kết nhanh

 
Kiểm tra kết quả
Nhập mã khách hàng / nhập số phiếu